Visma lopettaa iOS 10 tuen 1.12.2020 alkaen


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare