Huoltajan Wilma-käyttäjätunnus henkilökohtaiseksi, ohje

Huoltajien tulisi päivittää yhteiset Wilma-tunnuksensa (etunimi.sukunimi) omiksi henkilökohtaisen tunnuksikseen.
Huoltajien yhteisen tunnuksen voi muuttaa kahdeksi tai useammaksi henkilökohtaiseksi tunnukseksi. Huoltaja tekee tämän itse Wilmassa, eikä se vie paljoa aikaa. Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä.

Jos huoltajalla on useampia lapsia Hyvinkään kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Kun oppilaan toinen huoltaja kirjautuu seuraavan kerran Wilmaan vanhalla yhteisellä tunnuksella, hän näkee Wilman etusivulla ilmoituksen siitä, että toinen huoltaja on tehnyt henkilökohtaisen tunnuksen. Tällä toisella huoltajalla on 30 päivää aikaa tehdä itselleenkin oma, henkilökohtainen tunnus. HUOM! Erillään asuvien huoltajien syytä informoida toisiaan) Sen jälkeen vanha yhteinen tunnus vanhenee, eikä sillä voi enää kirjautua. Jos tunnus pääsee vanhenemaan, ota yhteys oppilaan kouluun.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet Visman sivuilla. 
In English